Osvětlení do koupelny

Osvětlení do koupelny musí být vybíráno především podle druhu svítidla, které je primárně určeno jako osvětlení koupelen. Tyto světla se označují značkou IP a pokud světlo nemá tuto značku, tak není jako koupelnové světlo vhodné. Samozřejmě si jako koupelnová svítidla můžete dát světlo, které není touto značkou označeno, ale při revizi pak nedostanete schválení.

Světlo v koupelně musí nejen splňovat určité požadavky, ale především musí být adekvátně nainstalováno a na tom správném místě. Svítidlo by nemělo být instalováno do prostoru sprchového koutu nebo v blízkosti vany, ale je to povoleno. Tedy povoleno je to v tom případě, že voda nijak neohrožuje svítidlo a že nehrozí jeho pošplíchání.

Bezpečnost osvětlení a IP krytí

IP krytí se označuje nejčastěji dvěma čísly – např. IP24. První číslicí je ochrana proti vniknutí pevných předmětů a druhá určuje ochranu proti vniknutí vody. Značka IP má určité tabulky podle kterých je třeba se řídit a naleznete je na mnoha internetových stránkách, které se zabývají svítidly.

Druhy krytí první číslice

 • IP 0x – Nechráněno.
 • IP 1x – Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o Ø 50 mm a větších.
 • IP 2x  – Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o Ø 12,5 mm a větších (např. prsty).
 • IP 3x – Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o Ø 2,5 mm a větších (nářadí a dráty).
 • IP 4x – Chráněno před vniknutím pevných cizích těles o Ø 1 mm a větších (nástroje a drátky).
 • IP 5x – Chráněno před dotykem drátem a částečně před prachem.
 • IP 6x – Úplně chráněno před prachem.

Druhy krytí druhá číslice

 • IP x  – Nechráněno.
 • IP x1 – Ochrana proti svisle padajícím kapkám vody.
 • IP x2 – Ochrana před přímým dopadem vody do 15° od svislice.
 • IP x3 – Ochrana před přímým dopadem vody až 60° od svislice.
 • IP x4 – Ochrana proti vodě stříkající ze všech směrů.
 • IP x5 – Ochrana proti proudu vody nízkého tlaku ze všech směrů.
 • IP x6 – Ochrana proti dočasnému zaplavení vodou.
 • IP x7 – Ochrana proti dočasnému ponoření do vody (15 cm až 1 m hloubky).
 • IP x8 – Ochrana proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody.
 • IP x9 – Ochrana proti tryskající vysokotlaké horké vodě.

Stylové koupelnové osvětlení

Koupelnové osvětlení je velice důležitou částí osvětlení v domácnosti. Ať už se jedná o dům nebo byt parametry a podmínky jsou pro všechny domácnosti stejné. Především by koupelnové osvětlení mělo splňovat veškeré požadavky. Osvětlení, které je vhodné právě do koupelen na první pohled nikdo nepozná, mimo odborníků a tak jsou tyto světla označeny písmeny IP. Tato dvě písmena označují dva parametry, které musí splňovat každé svítidlo. Jednak je to číslice na proniknutí pevných předmětů a druhá číslice určuje proniknutí vody a navlhnutí svítidla.

Samozřejmě, že do koupelny lze přimontovat světlo, které nemá patřičné označení, ale v případě, že se jedná o novostavbu, tak vám světlo nebude schváleno revizí. Světla v koupelně musí být naprosto bezpečná a nesmí do nich v žádném případě pronikat voda.

Koupelnová svítidla by neměla být umístěna v blízkosti vany nebo sprchového koutu, ale i přes tento fakt je to povoleno. Zároveň by nemělo hrozit, že bude světlo nějakým způsobem pošplícháno vodou nebo dojde k jejich přímému styku. Mezi koupelnové osvětlení patří několik desítek druhů svítidel.

Koupelnová světla zapuštěná i nástěnná

Koupelnová svítidla musí splňovat náročné požadavky jak na kvalitu osvětlení, tak především na bezpečnost. Prostředí koupelen je v porovnání s jinými obytnými prostory velice nestandardní a vyznačuje se extrémní vlhkostí, s velkým podílem vysrážených vodních par. To klade velké nároky na osvětlení koupelen, které musí odolat těmto vlivům tak, aby se vyloučilo jakékoliv možné riziko zranění.

led osvetleni koupelny

Svítidla lze rozdělit podle typu provedení na nástěnná světla do koupelny a stropní světla do koupelny. Oba typy jsou vhodné k vzájemnému doplnění a  vzhledem k velkému množství variant, jsou skoro nepřeberné možnosti jejich kombinací.

Osvětlení koupelny s uchycením na stěnu

Stejně jako další koupelnová světla, i ty s bočním uchycením musí splňovat náročné podmínky pro instalaci ve vlhkém prostředí. Tato světla je možné použít stejně dobře jak k umístění doprostřed volných ploch, tak i k nasvícení umyvadel, zrcadel a jiných koupelnových doplňků. Inspirujte se naší širokou nabídkou a zvolte to pravé světlo pro vaši koupelnu.

Světla do koupelny s uchycením na strop.

Světla s horním uchycením se používají jako základní koupelnové světlo. Tyto světla je možno uchytit jak na strop, tak i na stěny a díky této variabilitě jsou mezi zákazníky nesmírně oblíbena. Jedná se o standardní kolekci světel do koupelen, která vynikají svou pestrostí a rozmanitostí.

Při nákupu osvětlení koupelny důrazně doporučujeme zakoupit světla k tomu určená. Předejte tak možným poruchám, nebo dokonce zranění  v důsledku nedostatečného zabezpečení před vodou v budoucnu. Všechna koupelnová svítidla by měla splňovat výše uvedené bezpečnostní požadavky.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram